4. národné letecké dni, Piešťany: węgierski Li-2T (HA-LIX)