4. národné letecké dni, Piešťany: Slovak Air Force's Mi-24 helicopter