VI Małopolski Piknik Lotniczy: Kairys się znalazł!