VI Małopolski Piknik Lotniczy: tablica przyrządów Su-31 Jurgisa Kairysa