VI Małopolski Piknik Lotniczy: identyfikator z autografem Jurgisa Kairysa