IV Małopolski Piknik Lotniczy - grupy rekonstrukcyjne