IV Małopolski Piknik Lotniczy w Krakowie: PZL M26 Iskierka w locie