Jedna z figur na zewnętrznej elewacji Kościoła Mariackiego w Krakowie