Niewiasta ujeżdżająca mężycznę :O - detal z Kościoła Mariackiego