Wieże klasztoru na Bielanach widziane z Kopca Kościuszki