Prachowskie Skały na wojskowej mapie z 1851-1852 roku (oldmaps.geolab.cz)