Widok z wieży zamkowej w Przemyślu: cerkiew bazylianów