Smreczyński Staw — widok z Pyszniańskiej Przełęczy