Świt na Raczkowej Czubie: ku Wysokiej i Gierlachowi