Radom Air Show 2009: nasłuchiwanie informacji o wypadku