The epitaph of Torquato Tasso, Sant' Onofrio, Rome