Figura ze sceny Męki Pańskiej na ścianie kościoła norbertanek w Krakowie