Kościół w Sękowej: rok 1522 wykuty na późnogotyckiej kamiennej chrzcielnicy