Kościół św. Stanisława w Skrzyszowie: fragment obrazu z ołtarza głównego