Mały Lodowy Szczyt, Lodowa Kopa i masyw Pośredniej Grani widziane ze szlaku na Sławkowski Szczyt