Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w głównym ołtarzu kościoła w Sobolowie