Czaszki w nakryciach głowy charakterystycznych dla różnych stanów - ludowy obraz na ścianie kościoła w Sobolowie