Obraz Matki Boskiej Śnieżnej w bocznym ołtarzu kościoła w Sobolowie