Anioł podtrzymujący krzyż w tęczy kościoła w Sobolowie