"Obronicielka klasztoru podczas bombardowania 1914"