Tablica upamiętniająca śmierć dwóch księży podczas ostrzału artyleryjskiego klasztoru w 1914 roku