Drewniana figura w muzeum w klasztorze benedyktynek w Staniątkach