Drewniana głowa do upinania stroju (muzeum w klasztorze benedyktynek w Staniątkach)