Stare księgi w muzeum w klasztorze benedyktynek w Staniątkach