Zadnia Kopa vel Niżnia Bystra ze Starorobociańskiego Wierchu