Stary łaciński napis na ścianie kruchty kościoła klarysek w Starym Sączu