Tablica na kościele św. Andrzeja w Liptowskim Ondreju
Tablica na kościele św. Andrzeja w Liptowskim Ondreju