Inskrypcja z 1840 roku na belce wieży kościoła św. Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie