Inskrypcja z 1729 roku na belce wieży kościoła św. Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie