Kościół św. Mikołaja w Tymowej - barokowy obraz św. Mikołaja ratującego skazańców (w antependium ołtarza)