Tablice na wawelskiej Bramie Wazów, upamiętniające jej renowacje z lat 1827 i 1919
Tablice na wawelskiej Bramie Wazów, upamiętniające jej renowacje z lat 1827 i 1919