Resztka kamiennego orła, który znajdował się niegdyś na szczycie pomnika