X Małopolski Piknik Lotniczy: autograf Anatolija Kwoczura, sławnego radzieckiego oblatywacza