X Małopolski Piknik Lotniczy: An-2 "Wiedeńczyk" już z cywilnymi oznaczeniami