X Małopolski Piknik Lotniczy: samolot Su-26 Jurgisa Kairysa