XI Małopolski Piknik Lotniczy: Bücker Bü-131 Jungmann