W Zlatych Horach urodziła się matka Franciszka Schuberta...