Figura na frontonie jezuickiego kościoła Nawrócenia św. Pawła w Żylinie