Wybierz plugin: QuickTimeDevalVRFlashHTML5
Na wieży zamkowej w Ogrodzieńcu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
9 września 2006, 15:30     © Szymon "Zbooy" Madej
kliknij i ciągnij, by się rozglądać, Ctrl = oddalenie, Shift = zbliżenie

WWW »Google Earth »Znajdź na mapie »Okoliczne panoramy »