FLASH
Wybierz plugin: QuickTimeDevalVRFlashHTML5
Teplickie Skały - w wąwozach Sybiru
9 czerwca 2007, 16:08     © Szymon "Zbooy" Madej
kliknij i ciągnij, by się rozglądać, Ctrl = oddalenie, Shift = zbliżenie
maksymalizuj
WWW »Google Earth »Znajdź na mapie »Okoliczne panoramy »