Prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Bejscach z przyległą Kaplicą Firlejów