Ołtarz w Kaplicy Firlejów w Bejscach - scena wniebowzięcia Matki Boskiej wykuta w alabastrze