Detal ołtarza w Kaplicy Firlejów w Bejscach - aniołki podtrzymujące monogram Chrystusa IHS