Tablica upamiętniająca ufundowanie nowej posadzki w kościele w Bejscach (1871)