VI Międzynarodowy Piknik Lotniczy Bielsko-Biała 2009: inż. Edward Margański w roli komentatora pokazów